mise1

Nije dopušteno bilo kakvo objavljivanje, reprodukcija, umnožavane, distribucija, skladištenje ili bilo koja radnja radi distribucije kao i svaki pokušaj ili radnja da se na bilo koji nacin priopci javnosti ili preradi autorsko djelo, ili se njime koristi bez placanja naknade prenošenja svih pojedinih dijelova ili u cijelosti bilo kojeg autorskog djela iz opusa Dobriše Cesarica bez pisane dozvole nositelja autorskih prava.

 

Nasljednici autorskih prava akademika Dobriše Cesarica, velikana hrvatskoga pjesništva, su od 10. studenoga, 1989., dr.sc.Dobriša Mršic - Flogel i mr.sc.Mia Elezovic, zastupani po gospodji Dr.sc.Mirni Flogel Mršic za dr.sc.Dobrišu Mršic - Flogel i po gospodinu Dr.sc.Slobodanu Elezovicu, za mr.sc.Miu Elezovic.

 

Sve informacije i uvjete glede ugovaranja autorskih prava iz opusa Dobriše Cesarica možete dobiti na e-mail: info@dobrisacesaric.com